XNB-6005

2M H.265 Box Camera (extraLUX)
Liên hệ báo giá

XNB-8000

5M H.265 Box Camera
Liên hệ báo giá

XNO-8080R

5M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-8040R

5M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-8030R

5M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-8020R

5M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XND-8080R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-8040R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-8030R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-8020R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-8080R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

XND-8030R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-8020R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá