Camera AI là một loại camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng của nó. AI có thể được sử dụng để thực hiện các chắc năng như:

  • Nhận dạng khuôn mặt của mọi người để kiểm soát truy cập hoặc nhận dạng tội phạm.
  • Nhận dạng biển số xe để sử dụng cho các mục đích như giám sát giao thông hoặc truy tìm tội phạm.
  • Phân loại đối tượng trong khung hình như người, xe cộ, động vật, hoặc các vật thể nguy hiểm.
  • Cảnh báo người dùng về các hoạt động bất thường hoặc nguy hiểm và phục vụ cho các mục đích như: giám sát an ninh hoặc bảo vệ trẻ em.

XNO-6083R

2MP AI IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá