QNP-6250H

2MP PTZ Camera
Liên hệ báo giá

QNP-6250R

2MP 25x IR PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-6400R

2MP 40x IR PTZ camera
Liên hệ báo giá

QNP-6320H

2MP PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-8250R

6MP 25x IR PTZ Camera
Liên hệ báo giá

QNP-6250R

2MP 25x IR PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-9300RW

4K 30x IR PTZ with built-in wiper
Liên hệ báo giá

QNP-6250

2MP PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-8300RW

6MP 30x IR PTZ with built-in wiper
Liên hệ báo giá

XNP-6400

2MP 40x PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-9250

4K 25x PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-8250

6MP 25x PTZ
Liên hệ báo giá

QNP-6320HS

2MP H.265 Stainless 32x PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-6400RW

2MP 40x IR PTZ with built-in wiper
Liên hệ báo giá

QNP-6320R

2MP 32x IR PTZ Camera
Liên hệ báo giá

QNP-6320

2MP PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-9250R

4K 25x IR PTZ Camera
Liên hệ báo giá