SNF-8010

5M H.264 Fisheye Camera
Liên hệ báo giá

QNE-7080RVW

4M H.265 IR Flateye Camera
Liên hệ báo giá

QNE-7080RV

4M H.265 IR Flateye Camera
Liên hệ báo giá

QNE-8021R

5M H.265 IR Flateye Camera
Liên hệ báo giá

QNE-8011R

5M H.265 IR Flateye Camera
Liên hệ báo giá

QND-8011

5M H.265 Dome Camera(Q mini)
Liên hệ báo giá

XNF-8010RVM

6M H.265 Fisheye Camera
Liên hệ báo giá

XNF-8010RV

6M H.265 Fisheye Camera
Liên hệ báo giá

XNF-8010R

6MP H.265 Fisheye Camera
Liên hệ báo giá

SNB-6003

2M H.264 Box Camera
Liên hệ báo giá

XNB-6000

2M H.265 Box Camera
Liên hệ báo giá

XNB-6005

2M H.265 Box Camera (extraLUX)
Liên hệ báo giá

XNB-8000

5M H.265 Box Camera
Liên hệ báo giá

PNV-A9081R

4K AI IR Vandal Dome Camera
Liên hệ báo giá

PNO-A9081R

4K AI IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

PND-A9081RV

4K AI IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

PND-A9081RF

4K AI IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

PNB-A9001

4K AI Box Camera
Liên hệ báo giá

PNO-9080R

4K H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-8080R

5M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-8040R

5M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-8030R

5M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-8020R

5M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

XNO-6020R

2M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-6010R

2M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-6080R

2M H.265 IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNV-6020R

2M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-6080R

2M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-8080R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-8040R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-8030R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-8020R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-8080R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

XND-8030R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-8020R

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-6020R

2M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-6080R

2M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

QND-6011

2M H.265 Dome Camera(Q mini)
Liên hệ báo giá