XNV-6085

2M H.265 Camera (extraLUX)
Liên hệ báo giá

XNV-6011

2M H.265 Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-6010

2M H.265 Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-8080RV

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNO-6083R

2MP AI IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNO-8082R

6MP IR Bullet Camera
Liên hệ báo giá

XNP-6400R

2MP 40x IR PTZ camera
Liên hệ báo giá

XNV-6120

2M H.265 Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-6081VZ

2M H.265 Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-6081FZ

2M H.265 Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-6080V

2M H.265 Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-6081F

2M H.265 Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-8081RV

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNP-8250R

6MP 25x IR PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XND-8081RF

5M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-6012M

2M H.265 Mobile Camera
Liên hệ báo giá

XNP-9300RW

4K 30x IR PTZ with built-in wiper
Liên hệ báo giá

XND-6080RV

2M H.265 NW IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-6012

2M H.265 Mobile Camera
Liên hệ báo giá

XNP-8300RW

6MP 30x IR PTZ with built-in wiper
Liên hệ báo giá

XNP-6400

2MP 40x PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNB-6001

Remote Head Cam & Lens modules
Liên hệ báo giá

XNV-6081Z

2M H.265 Vandal-Resistant Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-6022R

2M H.265 Mobile IR Camera
Liên hệ báo giá

XNP-9250

4K 25x PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-8250

6MP 25x PTZ
Liên hệ báo giá

XNF-9010RV

12MP IR Fisheye Camera
Liên hệ báo giá

XNF-9010RS

Stainless IR Fisheye Camera
Liên hệ báo giá

XNV-8080RSA

5MP Stainless IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-6022RM

2M H.265 Mobile IR Camera
Liên hệ báo giá

XNP-6400RW

2MP 40x IR PTZ with built-in wiper
Liên hệ báo giá

XNO-6085R

2M H.265 IR Camera (extraLUX)
Liên hệ báo giá

XNF-9010RVM

12MP IR Fisheye Camera - For mobile use
Liên hệ báo giá

XND-6081RF

2M H.265 IR Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-8081VZ

5M H.265 Dome Camera
Liên hệ báo giá

XND-6081V

2M H.265 Dome Camera
Liên hệ báo giá

XNV-6013M

2M H.265 Mobile Flat Camera
Liên hệ báo giá

XNP-6371RH

2M H.265 37x IR PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-6250RH

2M H.265 25x IR PTZ Camera
Liên hệ báo giá

XNP-6320RH

2M H.265 32x IR PTZ Camera
Liên hệ báo giá